Skriveøvelse 01

Se på bildene og lag noen historier. Skriv én historie per bildesekvens.

Bruk verbene i forskjellige tider.

Du kan finne bildene her: Bildesekvens